Nthieu

Short GBPCHF TP 300 pip

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Short GBPCHF ngay giá hiện tại, TP có thể lên đến 300 pip. Không Short GBPCHF là có lỗi rất lớn với tổ nghề.
Giao dịch đang hoạt động: Chốt lời 1 phần kéo SL về etry. Kèo đã đi được 1/3 quãng đường
Đóng lệnh: đạt mục tiêu