Nthieu

Short GBPCHF TP 300 pip

Giá xuống
Nthieu Cập nhật   
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Short GBPCHF ngay giá hiện tại, TP có thể lên đến 300 pip. Không Short GBPCHF là có lỗi rất lớn với tổ nghề.
Giao dịch đang hoạt động:
Chốt lời 1 phần kéo SL về etry. Kèo đã đi được 1/3 quãng đường
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.