votiensanh

GbpChf Mẫu Hình Dao Găm Săn Cá Mập Mua Lên

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
*Mẫu hình tham khảo - xác suất thắng không cao (70%)
GBP CHF cho chúng ta các dấu hiệu đảo chiều từ phương pháp bẫy giá - dao găm

*Cảnh báo rủi ro : Giao dịch là tìm kiếm lợi nhuận trong bể rủi ro , mọi kế hoạch đều có tính xác xuất .
Người sử dụng mẫu hình cân nhắc kỹ về các lý do giao dịch trong kế hoạch trước khi vào lệnh .

Tiên Sanh chờ đợi giá đi vào mô hình , và đây là kế hoạch tham khảo ( chưa phải là dấu hiệu xác nhận vào lệnh )
- Cặp tiền GBPCHF tạo 3 đáy trên H1 mạnh mẽ - rõ ràng và có xảy ra gần đây , Tuy nhiên khi nhìn vào khung H4 để xác nhận thì mẫu hình có nhiều điểm trừ khi vị trí tạo đáy không quá rõ vì trên H4 các đáy lại trở thành những vùng râu nến .
- Trên khung thời gian H4 - D1, mẫu hình được tạo ra bởi các điểm A và B lại nằm trong vùng Đi Ngang .
- Hiện tại đang chờ H4 đóng cửa nằm trên vùng cản để có thể xác nhận an toàn trong quá trình giao dịch .

Kết luận : Mẫu hình chỉ được đánh giá 7/10 điểm
Kế hoạch vẫn chưa có dấu hiệu xác nhận

Tiên Sanh chỉ lập kế hoạch để theo dõi và ghi chép các dấu hiệu để bạn đọc tham khảo .
Trên thực tế , nhiều mẫu hình Đẹp và cũng rất nhiều mẫu hình khá Xấu .
( Mẫu hình này thì rơi vào mẫu hình khá xấu )

Nhưng quan trọng là bạn lập kế hoạch và chuẩn bị cho các trận chiến của mình như thế nào .


*Cảnh báo rủi ro : Giao dịch là tìm kiếm lợi nhuận trong bể rủi ro , mọi kế hoạch đều có tính xác xuất .
Người sử dụng mẫu hình cân nhắc kỹ về các lý do giao dịch trong kế hoạch trước khi vào lệnh .

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.