FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Sau khi sideway giá tạo cấu trúc thanh khoản ở đỉnh và đáy sau đó quét lên lấy thanh khoản và giảm lại, setup sell giá hiện tại hoặc chờ hồi 1 xíu để có giá tốt hơn, vào lệnh theo xu hướng giảm lớn, TP tại đáy gần nhất theo phong cách cá nhân của mỗi người. Quản lý rủi ro theo cách của bạn. Goodluck.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.