QuoctoanFx

GBPCHF: Cân nhắc việc đánh xuống

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF phiên hôm nay cho thấy có nguy cơ GBP sẽ tiếp tục giảm .
Vùng kháng cự của GBPCHF nằm trên 1.1983 và hỗ trợ dưới 1.1919
3 đường MA trên khung H1 cho thấy thiên về xu hương giảm điểm.
Có thể cân nhắc 2 vùng giá để có thể mở lệnh bán tại 1.1950 và 1.1970 với vùng stoploss chấp nhận trên vùng kháng cự tại 1.2000
Mức chốt lời kỳ vọng sẽ nằm wor 1.1900

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.