OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF đã có 1 cú thrust lên rất đẹp trên h4 phá vỡ vùng consolidation trước đó. Canh buy h4 khi giá về đến vùng màu vàng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.