FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
FX:GBPCHF

m5 entry

entry : 1.22716

sl 1.22842

tp 1.22366

RR 2.7 ( quản lí lệnh chặt chẽ)
Bình luận: hít tp cái nhẹ