nguyenanhquan1

gbpchf

Giá xuống
nguyenanhquan1 Cập nhật   
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
FX:GBPCHF

m5 entry

entry : 1.22716

sl 1.22842

tp 1.22366

RR 2.7 ( quản lí lệnh chặt chẽ)
Bình luận:
hít tp cái nhẹ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.