iC3tea

GF tiếp tục xu hướng giảm

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Giá đang pullback sau khi cắt qua EMA200
Chờ giá break trendline để Short
Bình luận: Trên H1 giá bắt đầu giảm sau chạm EMA200
Có thể short rồi
SL @ 1.325
TP @ 1.29
Đóng lệnh: dừng lỗ

Bình luận