NguyenThang33

GBPJPY - Tiếp cận mức hỗ trợ - Long

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang dần tiếp cận đến mốc hỗ trợ đầu tiên của cặp và chúng ta có thể sẽ thấy giá được bật lên hướng về mốc kháng cự như trong phân tích trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.