FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Điều kiện để buy GJ
1. Giá đã thoát mây và cắt mây
2. Đường chikou đang chuẩn bị cắt giá để đi lên
3. Đường Tekan-sen cắt Kijun-sen
Kèo dài hạn, Ae có thể thả tp
Chúc ae thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.