Sanforex-com

Sell GBP/JPY

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ !

Bình luận