MCHTRADING

Xu hướng ngắn hạn GBPJPY trong ngày

Giá xuống
MCHTRADING Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY có thể giảm điều chỉnh
canh sell khung H1
sell limit GBPJPY 140.680 SL 141.000 TP 139.900
Chúc may mắn.
Bình luận:
Tp done
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.