NguyenThang33

GJ - Gấu chuẩn bị đạp

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giá mà phá vỡ mô hình cánh dơi thì sẽ canh sell tại vùng mầu đỏ ae nhé!
Ngắn hạn thì vẫn có thể sell đc.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.