triple1trading

GBP/JPY Đi để trở về

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đà tăng của GBP vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sell test với Fibo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.