NamHenry

Cặp Tiền: GBP/JPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chưa bao giờ có duyên với dòng G như thế
G nó chạy nó nhảy cực dị và biên độ rộng lớn, đã rộng rồi còn lớn thì hơi căng
ĐỢI SELL
Vùng giá kì vọng: 142.8x - 142.2x
Lưu ý: phân tích mang tính chất chủ quan cá nhân, khuyến cáo nhà đầu tư hãy lựa chọn cho mình điểm vào lệnh làm sao bảo toàn vốn của mình tốt nhất.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.