FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
gj sell xu hướng giá xuống btaoj cấu trúc h4 , xác nhận h4 hình thành entry sell đẹp. r:r = 1:12 rất đáng chú ý
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.