TASONTAY

Buy: GBPJPY Deal lớn và dài

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Một đợt hồi phục ấn tượng 400 pit