LUC_TRADING

GJ xu hướng

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mới có được 600pip thui anh em à.mọi người update chiên lược nhé.
Chúc a/c thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.