OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
phá trend phá khối luonhj giảm h4 tăng canh buy giá hịe tại haowcj vùng fibo lên