NamHenry

GBP/JPY: Buy on H1

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Swing trade, chú ý quản lý Vol