OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giá đang hình thành kênh giá giảm, giá tiệm cận cạnh trên kênh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Thành công chạm mục tiêu TP1: +63pips, TP2: +125pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.