Forex9999

[ Bài 24] Buy GJ Bất chấp TP 300 pip ; SL 150 pip

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Đây là kèo dài hạn cho GJ với điểm vào quanh 149 ; TP 152; SL 147.5
- Như các bạn thấy con GJ có vùng cản rất mạnh quanh 148-149, bởi biên độ của GJ là mạnh, 1 ngày hơn 100 pip có khi lên đến 300 pip nếu có tin mạnh bởi vậy chỉ nên dùng " Vùng cản" đối vs GJ
- Hiện tại thì GJ vẫn đang ở kênh giá lên với các sóng hồi tuy mạnh nhưng không vượt qua được sóng chính phía trước, chứng tỏ lực lên vẫn mạnh hơn lực xuống
- Vùng 152-152 cũng là vùng trung tâm và cản cứng mạnh của GJ và cũng là vùng mục tiêu trước mắt, Khuyến nghị nên chơi dài hạn với em này vì biên độ giật rất mạnh dễ dẫn đến tâm lý
- Hiện tại các tin xấu tốt đan xen nhưng về cơ bản là vẫn đang chờ 1 vài tin mạnh hơn chút để thoát khỏi biên độ này, tuần sau có thể là 1 tuần đang chú ý và hi vọng tuần sau nó sẽ thoát khoi biên độ 148-149 này
Chúc ae may mắn với kèo 300 pip
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.