HOAIGOLD

GBPJPY ĐANG TÍCH LŨY

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
canh sell gbpjpy 155.7 đến 156.7 đây là vùng kháng cự daily mn nhé
mấy kèo fx nên đánh khung thời gian lớn để đảm bảo an toàn mn nhé, ngắn hạn biến động nhanh mn ke không kịp
anh em cần kèo tốt vào nhóm hỗ trợ mn nhé .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.