haivinhbuh

[Wyckoff & VSA Trading] GJ tích lũy thành công

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Từ ngày 22/4-26/4, GJ đã có pha tích lũy thành công, nhịp tích lũy hiện tại được xem là tái tích lũy, dự báo GJ sẽ tiếp tục tăng.
Vào lệnh tại vùng giá này.
SL 150.1
TP 2-3rr
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.