OzymandiasK

BUY GBPJPY. THUẬN THEO TREND TĂNG DÀI HẠN CỦA BẢNG ANH

Giá lên
OzymandiasK Pro Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- GJ và GU đang chạy giống nhau. Mình dự đoán xu hướng tăng dài hạn của Bảng Anh các bạn có thể xem ở những bài viết trước.
- Nhìn vào chart H4 hiện tại. Mình cho rằng GJ đã hoàn thành xong 3 sóng điều chỉnh ABC dạng ZIGZAG .
Buy GBPJPY tại giá hiện tại (133.000)
SL 132.3
TP 137
RR 1:5
. Goodluck
(Mình khuyên các bạn nên tham khảo phân tích xu hướng. Điểm vào lệnh, sl, tp tùy tình hình, tùy sàn giao dịch.)
Giao dịch đang hoạt động:
Quan điểm vẫn cứ là buy sl 132.3 nha mn
Bình luận:
Mình vẫn tiếp tục bắt đáy GJ nhé.
Các b có thể buy GJ giá hiện tại cắt lỗ tại 131.7
Bình luận:
- Mình đóng tất cả các lệnh buy GBP do quan điểm về xu hướng đã thay đổi. Đóng dứt khoát không quan tâm đến lệnh đang dương hay âm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.