GAMOFX

gbpjpy phản ứng giá rất tốt tại cản quan trọng 149.7!

Giá lên
GAMOFX Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
đây là kịch bản tăng giá của tôi, dĩ nhiên GJ có thể tiếp tục giảm nhưng tôi vẫn thiên kịch bản tăng hơn bởi :
KỊCH BẢN TĂNG GIÁ có sự hỗ trợ bởi beartrap mạnh hình thành cản quan trọng 149.7 và giá đã phản ứng rất tốt, nếu giá vẫn duy trì trên vùng cản này thì giá sẽ tăng và điểm đến là 152.3 hoặc xa hơn là 153.4 .
Bình luận:
+8R
giao lưu FX lh 0388666075

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.