FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
FX:GBPJPY

GBPJPY Sell limit

entry limit 156.822
SL 157.755
TP 153.885
3R lợi nhuận
Tuần mới vui vẻ
Bình luận: đã khớp limit nhé
Bình luận: lệnh này trên TDW thì bị dính SL còn sàn của mình thì lại k dính và vẫn đang có lợi nhuận của cặp tiền này, chênh vài cơ 3 pip thôi, chỉ là hên nhưng vẫn có cơ sở
Bình luận: GJ tiếp tục giữ lệnh