NguyenIval2804

GBPJPY

Giá xuống
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY

GBPJPY Sell limit

entry limit 156.822
SL 157.755
TP 153.885
3R lợi nhuận
Tuần mới vui vẻ
Bình luận:
đã khớp limit nhé
Bình luận:
lệnh này trên TDW thì bị dính SL còn sàn của mình thì lại k dính và vẫn đang có lợi nhuận của cặp tiền này, chênh vài cơ 3 pip thôi, chỉ là hên nhưng vẫn có cơ sở
Bình luận:
GJ tiếp tục giữ lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.