OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
118 lượt xem
4
gJ đượi phá cấu truvs khung nhỏ< m15> và chò 1 lệnh sell tại klv phá cấu trúc sell 2 lệnh 1 lệnh cho tp ngắn và 1 lệnh cho tp dài.