tantuong1803

Xu hướng GBPJPY đã tăng về lại vùng kháng cự và sẽ đảo chiều.

Giá xuống
tantuong1803 Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đã tăng mạnh từ đáy về vùng kháng cự và không thể xuyên thủng,
Xu hướng sẽ bắt đầu đảo chiều để tạo lại lực đẩy,
Short giá 153.1
Stoploss 153.3
TP 1 : 152.4
TP 2 : 151.3
tỷ lệ RR 1/3 và 1/7
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.