TAMLUXURY_TRADING

PLAN GBP / JPY ÂU Mỹ ngày 08/04

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBP / JPY Vẫn bám trụ MA20 cho xu hướng tăng rõ ràng, phá vỡ vùng gấu 191.700 quan trọng tiến đến khu vực 192.300 và 193.00
-------------------------------------------------------------------------------
Chiến lược GBP/JPY trong chiều Âu Mỹ 8/04
BUY GBPJPY Quanh khu vực 191.7xx / 191.8xx
sl 191.550
tp 192.300 / 193.000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.