ngobao1975

Xu hướng GJ từ 11/11

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ xu hướng tăng, đã chạm vùng kháng cự. Giá cho áp lực giảm khả năng sẽ hình thành sóng hồi. Chờ SELL và TP/ SL như trên chart.

Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ.
Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với tác giả. **********************************************
Vui lòng cho ý kiến... Phản hồi tích cực và đánh giá mang tính xây dựng của bạn là điều quan trọng cho tác giả và cộng đồng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.