levanlinhepi

02/02 - GBPJPY hoàn thành tích lũy

Giá lên
levanlinhepi Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY

GBPJPY sau khi tạo ra các đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đã xác nhận xu hướng tăng.
Cú nén động lượng 5-6-N-M đã hoàn tất với một cây nến bị kẹt cứng và và phá đường xu hướng.
Có thể vào lệnh ngay bây giờ.
Giao dịch được đóng thủ công:
Đã chốt lời với RR 2.7, ổn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.