thiennhan47

G-J kịch bản 2 cho thời gian sắp tới.

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
khi G-J tiếp tục xu hướng giảm chúng ta sẽ chờ đến khi xuat hiện rõ dấu hiệu đảo chiều và đặt mua ở vùng giá như hình đã phân tích.
chúc ca nhà may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.