HHermes

GBPJPY short 141-142, TP 135

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sau khi bắt đáy thành công lồi mồm toác mỏ Long 137 và chốt quanh 141 (0. 01 ăn > 100$) có link đính kèm. Dự báo tại siêu cản 141 - 142 GBPJPY sẽ điều chỉnh về quanh 135