thichtuong

--GBPJPY - SELL DÀI HẠN--

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
166 lượt xem
1
Giá đã phá vỡ và retest, sell vùng giá này.
TP1: 148.312
TP2: 144.975
SL: Khoảng 35 - 40 pip xa key một tí tránh stop-hunt quét

Bình luận