URIFX

@GBPJPY #TrendIsFrend => Sell nếu đủ điều kiện 1:1

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mình sẽ đu lệnh cuối của tuần nếu GBP hồi lên một ít để đủ điều kiện Risk:Reward = 1:1