OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
D1 hôm qua đóng tạo vùng demand mới, cho thấy phe buy đang chiếm ưu thế nhiều hơn, cho nên kịch bản chính vẫn chờ buy ... sell thì ăn ngắn. Hiện tại thì GJ vẫn đang sideway trong biên độ rộng trong khung vùng giá từ 156.002 -157.166 ( nằm trọn trong vùng supply của nến Week - vùng drop base drop )... Nếu break qua khỏi vùng này, có thể tiếp tục tăng theo xu hướng... Kịch bản chính theo quan điểm cá nhân của mình nên chờ buy an toàn hơn...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.