OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đang tạo đáy tại vùng hỗ trợ quan trọng. tại vùng này giá có thể hồi lên.

Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ.