OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đang tạo đáy tại vùng hỗ trợ quan trọng. tại vùng này giá có thể hồi lên.

Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.