tranhoang2th

GBPJPY: tìm cơ hội bán xuống

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Chờ giá hồi về với bản chất là 1 cú hồi
- Giá phá vỡ đường trendline sóng hồi đó, là vào được
sl: trên đỉnh
tp: đáy cũ hoặc xa hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.