PKTeam

Canh Mua GBPJPY intraday

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đã phản ứng với channel tăng và demand zone h1. Canh mua trong ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.