FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Trên khung H1 GJ đã phá key giảm báo hiệu cho xu hướng giảm suy yếu có thể bị phá vỡ

Giá đã tiếp cận lại vùng MUA và xuất hiện cấu trúc trong LTF


Trong TF m15 giá phá vỡ cấu trúc giảm trong xu hướng hồi khi xuất hiện sự phá vỡ HL tạo BOS.

Chiến lược giao dịch: CANH MUA : 152.5 - 152.9 SL : 152.3
CHỐT LỜI : TP1: 153.9 - TP2 : 154.3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.