ThanhThaoMC

24/04 GBPJPY Cập nhập xu hướng TP2: 143.5

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY vẫn đang ở trong kênh giảm với sóng thứ 3 700pips
Chúng tôi đã hit TP1 145 với 100 pips.
TP2 : 143.5
P/s: Inbox để tham gia với chúng tôi