ThanhThaoMC

24/04 GBPJPY Cập nhập xu hướng TP2: 143.5

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY vẫn đang ở trong kênh giảm với sóng thứ 3 700pips
Chúng tôi đã hit TP1 145 với 100 pips.
TP2 : 143.5
P/s: Inbox để tham gia với chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.