tradewithme99

Key Level- Buy cặp GBPJPY

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Buy limit GJ
Miễn trừ trách nhiệm
- Mình đăng ý tưởng với mục đích lưu lại nhật ký giao dịch để theo dõi lệnh sau này để tìm ra nguyên nhân vì sao các lênh dính stoploss để hoàn thiện phương pháp.
- Không khuyến nghị anh em trader giao dịch theo vì khi đăng bài lên giá có thể đã chạy được 1 khúc so với giá lúc mình vào lệnh và k đủ tỷ lệ RR của mọi người. Ông nào đánh theo bị stoploss thì ráng chịu nhé 
Bình luận: Thị trường đá SL, nhưng rõ ràng trên 15p đây chưa được coi là hình thành key giảm. Bẫy giá cũng k rõ ràng vì thế vẫn chưa quyết định vào lại buy
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.