officemaster95

Giao Dịch Đơn Giản Với Price Action

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Không Mạo Hiểm Quá 1% Mỗi Lần Giao Dịch.
Khung H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.