37 lượt xem
0
Hôm qua đông GBP JPY đi được 82 pip và đóng của ở mức giá giữa của cây nến trước đó. Xong nến H1 hình thành mô hình tam giác hướng lên. Khả năng thị trường tiếp tục giao động quan vùng xanh đỏ đã kẻ