ttrancongthanhh

Đợi phản ứng giá canh buy ở key 151

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
26 lượt xem
1
GJ Đợi phản ứng giá canh buy ở OB 151 , nếu giá break qua OB có thể sell