TRADERPLUS-VN

Buy cặp tiền GBPJPY - Ngày 24/9

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Buy cặp tiền GBPJPY - Ngày 24/9
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu