khoaphp

Sell GBP/JPY 2 đến 3 tuần.

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chú ý: Lệnh này Stop loss cao hơn bình thường 30-50 pip sẽ giúp chúng ta sống qua các đợt tin Brexit.