khoaphp

Sell GBP/JPY 2 đến 3 tuần.

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chú ý: Lệnh này Stop loss cao hơn bình thường 30-50 pip sẽ giúp chúng ta sống qua các đợt tin Brexit.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.