ngobao1975

Xu hướng GJ từ 25/2

Giá lên
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đang chạm trendline giảm đồng thời nằm trong vùng cản D1. Cây nến W1 thể hiện lực tăng rất mạnh. Khả năng tuần tới giá sẽ bức phá về test lại cản 148-149. Sau đó hồi về vùng cản 145.2-145.8 trước khi bật tăng lại vùng 153-154.
Quan sát PA tại những vùng cản để đặt lệnh buy.
Những phân tích mang tính chủ quan của tác giả, người đọc tự cân nhắc và quyết định lệnh giao dịch của mình.
Bình luận:
Giá đã bứt phá chạm cản kháng cự, bây giờ chờ giá hồi về vùng hỗ trợ và trendline để đặt lệnh mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.