GAMOFX

GBPJPY kỳ vọng tăng nhịp cuối

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
trên xu hướng THÁNG ( MN ) thì GBPJPY vẫn tăng. liệu xu hướng tăng sắp kết thúc ?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.