ForexZenVN

canh sell gj vùng giá trị.

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Biến động lớn nhất tại các điểm ngoặt, giảm dần khi một xu hướng mới được hình thành.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.